NWS ALERT (3) BEACH HAZARDS STATEMENT
LARGE HAIL (2)
HAIL
HAIL
SHAWANO, WI
0.88"
HAIL
HAIL
2 ENE ANSTON, WI
0.25"
HEAVY RAIN (20)
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
STURGEON BAY, WI
4.13"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 N HOWARD, WI
3.5"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 NE PULASKI, WI
3.21"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 SE STURGEON BAY, WI
3.08"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
EASTMAN, WI
2.25"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 WSW STURGEON BAY, WI
2.02"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
2 NW TOWNSEND, WI
1.86"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 SE PESHTIGO, WI
1.85"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
2 NNW WAUSAUKEE, WI
1.62"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 N PESHTIGO, WI
1.61"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
6 NNW KLONDIKE, WI
1.58"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
2 NE LAKEWOOD, WI
1.49"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
4 ESE CALDRON FALLS RES, WI
1.45"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 NW ARGONNE, WI
1.41"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
DE SOTO, WI
1.37"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
2 ESE MOUNTAIN, WI
1.37"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
5 NNE BREED, WI
1.34"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
2 NNW WABENO, WI
1.33"
HEAVY RAIN
HEAVY RAIN
1 ENE PLATTEVILLE, WI
1.28"
Heavy Rain
HEAVY RAIN
FOND DU LAC, WI
0.00"